You are here

逸麗花園

售價: 5,280,000港幣
面積: 750呎

台山 逸麗花園


2房 750呎 高層 24年


向西南 有露台


售528萬


63188108李生/ 66305761 朱生


 


相關樓盤

濠苑大厦
租金: 9,500港幣
電梯楼两房一廳
佳兆業大都匯 免費睇樓團買房額外享98折優惠
售價: 40港幣
面積: 800呎
佳兆業大都匯 最受港澳客戶歡迎的火熱筍盤 免費睇樓團買房額外享98折優惠
800呎 複式2房 30