You are here

最新發佈

佳兆業大都匯 免費睇樓團買房額外享98折優惠
售: 40港幣
800呎
佳兆業大都匯 最受港澳客戶歡迎的火熱筍盤 免費睇樓團買房額外享98折優惠
800呎 複式2房 30
佳兆業大都匯,最受港澳客戶歡迎的火熱筍盤,最低30萬起
售: 30港幣
600呎
佳兆業大都匯,最受港澳客戶歡迎的火熱筍盤 唔限購唔限貸

800呎 複式2房 30萬起

1100呎
佳兆業,中山首個樓盤 複式2房 30萬起 唔限購唔限貸
售: 30港幣
600呎
佳兆業,中山首個樓盤 複式2房 30萬起 唔限購唔限貸
800呎 複式2房 30萬起
1100