You are here

最新發佈

濠景花園最大單位
售: 1,400萬港幣
1,975呎
#濠景花園最大單位 實用1975呎[惊讶][惊讶] 仲要係靚裝修 打比
罕有西環靚區複式單位出售
售: 2,680萬港幣
1,700呎
罕有西環靚區複式單位出售✨飽覽西環湖景 --#錦繡花園 167.12平方米 連兩個車位售2
氹仔濠景花園
售: 1,480萬港幣
2,500呎
氹仔 #濠景花園 合家歡巨型大單位四代同堂完全無問題筍售--$5920/呎27座 最中間的公園景25
珠海橫琴投資首選 朗廷廣場!
售: 260港幣
1,076呎
珠海橫琴投資首選 朗廷廣場!
不限購、不限貸,絕對投資首選!
100m2/1076呎 四房兩廳三衛
氹仔 濠景花園 實用王
售: 1,350萬港幣
2,167呎
氹仔 #濠景花園 實用王極高層 2167呎 4房2廳東南 望中央公園靚景 售:1350萬6
濠景 最大單位
售: 1,480萬港幣
2,105呎
#濠景 最大單位 泗正靚則永久 中央公園景觀27座高層4房 2105呎個廳大到一眼睇吾晒間間房都大到